Datos ir kvietimai

AEI pramonei / atsinaujinantys energijos ištekliai

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą pagal priemonę „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“ (2022 m. lapkričio mėn. 18 d. – 2023 m. vasario mėn. 28 d.)

 

Remiama veikla:

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (generuojamų iš saulės šviesos) diegimą pramonės įmonėse.

Projekto veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

 

Paramos dydis bei intensyvumas:

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 20 000 Eur iki 300 000 Eur.

 

Finansavimo intensyvumas:

  • 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.
  • 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
  • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė.

 

Projekto finansuojamoji dalis gali būti padidinta 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

 

Tinkami pareiškėjai:

Pramonės įmonės. Partneriai negalimi

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra laikomos papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti.

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kuris gamina energiją iš atsinaujinančių išteklių nutolusiuose saulės parkuose.

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “AEI pramonei” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Inovacijų agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

Informacija atnaujinta 2022 11 21

Susisiekite
Parašykite mums