Datos ir kvietimai

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimus paramai gauti pagal priemonę “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+” (2017 m. liepos mėn. 24 d. – gruodžio mėn. 15 d.)

 

Remiama veikla

Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

 

Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 3 metus ir kurių apyvarta per pastaruosius 2 finansinius metus iš savo pagamintos produkcijos yra ne mažesnė kaip 300 000 Eur.

 

Paramos dydis ir intensyvumas

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 15 000 Eur iki 500 000 Eur.

  • 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.
  • 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė didelė įmonė.

 

Pagrindinės tinkamos finansuoti išlaidos

Įranga bei įrenginiai būtini AEI gamybai skatinti

 

 

Informacija bus atnaujina patvirtinus 2019 metų taisykles 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

Informacija atnaujinta 2017.07.24

Susisiekite
Parašykite mums