Datos ir kvietimai

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei

VšĮ Inovacijų agentūra planuoja kvietimus paramai gauti pagal priemonę “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei” (2022 m. spalio-gruodžio mėn.)

 

Remiama veikla

Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti, sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. 

 

Tinkami pareiškėjai

Pramonės įmonės

 

Paramos dydis ir intensyvumas

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 6 750 Eur iki 225 000 Eur.

  • 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.
  • 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
  • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra  didelė įmonė.

 

Pagrindinės tinkamos finansuoti išlaidos

Įranga bei įrenginiai būtini AEI gamybai skatinti

 

Informacija bus atnaujinta patvirtinus taisykių aprašą

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei ” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Inovacijų agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

Informacija atnaujinta 2022.09.18

Susisiekite
Parašykite mums