Datos ir kvietimai

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos verslo paramos agentūros paskelbtą E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 kvietimą (2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugsėjo 20 d.)

 

Remiama veikla:

Komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

  1. klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus ir/arba:
  2. išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus

 

Paramos dydis bei intensyvumas

Maksimali paramos suma 50 000 Eur. Finansuojama iki 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

 

Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus (pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur).

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

  • tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos modifikavimas
  • tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos
  • su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos
  • projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

Informacija atnaujinta 2021.08.20

 

Susisiekite
Parašykite mums