Datos ir kvietimai

Eco – inovacijos LT

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė „Eco-inovacijos LT“ kvietimą ES paramai gauti (2019 m. lapkričio mėn. 19 d. – 2020 m. vasario mėn. 19 d.). Šia priemone siekiama paskatinti netechnologinių ekoinovacijų diegimą. 

 

Tinkami pareiškėjai:  

Mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu vykdė veiklą trumpiau) yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur (kai vykdoma 1 arba 3 veiklos) arba ne mažesnės kaip 145 000 Eur (kaip vykdoma 2 veikla).

 

Remiama veikla:

  1. Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas (pvz. ISO 14000, EMAS) ir (ar) gamybos technologinių auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas.
  2. Ekologiškas projektavimas, kai numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.
  3. Ekologinis ženklinimas, t.y. gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.

 

Paramos dydis:

1 veiklai iki 20.000 Eur. 2 arba 3 veiklai iki 30.000 Eur.

Paramos intensyvumas:

iki 50 proc.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas: standartinė programinė rinkoje esanti įranga, tiesiogiai susijusi su aplinkosaugos vadybos / valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimu;
  2. patentai, autorinės ir gretutinės teisės, licencijos.
  3. Išorinių konsultacijų paslaugos, susijusios su remiamomis veiklomis.

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Eco – inovacijos LT” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

 

Informacija atnaujinta 2019.11.21

Susisiekite
Parašykite mums