Datos ir kvietimai

EVE pramonei

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą pagal priemonę „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“  (2023 12 18 –  2024 04 16)

 

Remiama veikla:

Numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių ir pagalbinių procesų infrastruktūros atnaujinimą. Kai įmonė projekte planuoja keisti ir technologinius ir pagalbinius procesus, įmonė įsipareigoja išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc. nuo viso gamybos proceso (visų technologinių (pagrindinių) ir pagalbinių procesų). Kai įmonė planuoja keisti tik technologinį (pagrindinį) procesą, įmonė įsipareigoja sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. nuo viso technologinio proceso.

 

Paramos dydis bei intensyvumas

Galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 50 000 eurų iki 1 200 000 eurų.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas: 

  • Iki 65 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms  
  • Iki 55 proc. vidutinėms įmonėms  
  • Iki 45 proc. didelėms įmonėms 

Kita Lietuvos dalis: 

  • Iki 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms 
  • Iki 40 proc. vidutinėms įmonėms 
  • Iki 30 proc. didelėms įmonėms 

 

Tinkami pareiškėjai:

Pramonės įmonės

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį yra papildomos investicinės išlaidos būtinos aukštesniam EVE lygiui pasiekti

 

 

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “EVE pramonei” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Inovacijų agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

Informacija atnaujinta 2023 12 28

Susisiekite
Parašykite mums