Datos ir kvietimai

Investicijos į miškininkystės technologijas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos planuoja skelbti kvietimą paramai gauti pagal priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ (2022 10 03 – 2022 11 30).

 

Remiamos veiklos:

 1. miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 2. minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 3. vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

 

Paramos dydis:

Pagal priemonę “Investicijos į miškininkystės technologijas” galimas paramos intensyvumas nuo 50 iki 65 proc. Didžiausia ES paramos suma vienam projektui – 100.000 Eur

 

Tinkamas pareiškėjas:

Pagal priemonę “Investicijos į miškininkystės technologijas” finansavimo gali kreiptis:

 • Privačių miškų valdytojai;
 • Savivaldybės;
 • Labai mažos bei mažos įmonės.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Jeigu vykdoma pirmame punkte nurodyta veikla:

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga (motoriniai pjūklai ir krūmapjovės; miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis; savikrovės priekabos; medvežiai; medkirtės ar medžių kirtimo galvutės; mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti; speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui);
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika (mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga; mobilios lentpjūvės);
 • kita miškų ūkio technika ir įranga (miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais; dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai).

Jeigu vykdoma antrame punkte nurodyta veikla:

 • Nelikvidinės medienos sutvarkymas; dirvos paruošimas; sodmenų įsigijimas; sodmenų transportavimas; sodmenų sodinimas; sodmenų apsaugos priemonės (tvoros arba repelentai); priešgaisrinių mineralizuotųjų juostų įrengimas.

Jeigu vykdoma trečiame punkte nurodyta veikla:

 • vidinės miškotvarkos projekto(ų) arba miško želdinimo ir žėlimo projekto(ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas/tikslinimas (kai tai nesusiję su kitomis projekto investicijomis)
 • Miško želdinimo ir žėlimo projekto(ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas/tikslinimas (kai tai nesusiję su kitomis projekto investicijomis)

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Investicijos į miškininkystės technologijas” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta 2022 02 23

Susisiekite
Parašykite mums