Datos ir kvietimai

MVĮ atsigavimas po ekonominio nuosmukio

VŠĮ Inovacijų agentūra paskelbtas „Laba mažų, mažų ir vidutinių įmonių atsigavimas“ kvietimas (2022 11-28 – 2023-02-20).

 

Remiama veikla:

Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio.

Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

 

Paramos dydis bei intensyvumas

Jeigu įgyvendinama antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veikla, – 10 000 Eur 

Jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla, – 5 000 Eur 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Tinkami pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Partneriai negalimi

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tikslinės paslaugos (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo) pirkimo išlaidos.

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “MVĮ atsigavimas” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Inovacijų agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

Informacija atnaujinta 2022 11 21

Susisiekite
Parašykite mums