Datos ir kvietimai

Naujos Galimybės LT

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos verslo paramos agentūros paskelbtą “Naujos galimybės LT” kvietimą (2018.12.28-2019.03.04).

 

Remiama veikla:

Šia priemone finansuojamas pavienis įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Tarptautinės parodos tai tam tikrą laiką trunkantis ir periodiškai pasikartojantis viešasis renginys, kuriame dalyvaujančių įmonių iš užsienio skaičius sudaro ne mažiau kaip 10 procentų visų parodos dalyvių ir kurio metu paslaugų teikėjai arba prekių gamintojai tam specialiai skirtose patalpose pristato savo teikiamas paslaugas ir (ar) gaminamus produktus, rengia pristatymus ir (ar) muges.

 

Paramos dydis:

Paramos dydis nuo 5.000 iki 45.000 EUR.

Didžiausias galimas finansavimas – iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Tinkami pareiškėjai:

Mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145.000 Eur (kai įmonė yra labai maža arba maža) arba ne mažesnės kaip 250 000 Eur (kai įmonė yra vidutinė). Įmonės pagaminta produkcija (suteiktos paslaugos) bendroje pardavimo struktūroje turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų. 

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio (organizuojant dalyvavimą parodoje) išlaidos.
  2. Stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, išlaidos.

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Naujos Galimybės LT” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

 

Informacija atnaujinta 2018.12.30

Susisiekite
Parašykite mums