Datos ir kvietimai

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos planuoja skelbti kvietimą pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ (2019.11.04 – 2019.12.31).

 

Paramos dydis:

Maksimalus paramos intensyvumas 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Maksimalus paramos dydis:

 • 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų;
 • 150 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 3 naujas darbo vietas;
 • 100 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 2 naujas darbo vietas;
 • 50 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 1 naują darbo vietą.

 

Tinkamas pareiškėjas:

Juridinis arba fizinis asmuo vykdantis komercinę veiklą ir gaunantis iš šios veiklos pajamas.

Pareiškėjas (vertinama kartu su susijusiais subjektais) turi atitikti mažai įmonei keliamus reikalavimus (darbuotojų skaičius <50 ir metinės pajamos ≤10 mln. Eur arba turto balansinė vertė ≤10 mln. Eur).

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Gamybinių ir kitų būtinų statinių statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas (atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).
 2. Naujos technikos ir įrangos įsigijimas bei įrengimas:
  • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
  • specializuota technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę (išskyrus visureigius) kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos ir krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų.
 3. Verslo infrastruktūros kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos).
 4. Bendrosios išlaidos.

Informacija bus atnaujinta paskelbus 2020 metų taisykles

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta 2019 10 25

Susisiekite
Parašykite mums