Datos ir kvietimai

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos planuoja skelbti Investicijos į materialųjį turtą kvietimą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“  (2016 06 01 – 2016 06 30).

 

Remiama veikla:

Remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodara ir (arba) plėtra.

 

Paramos dydis:

  • Labai mažoms ir mažoms įmonėms (mažiau kaip 50 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų arba turto vertė neviršija 5 mln. eurų) iki 3 mln. Eur ir taikomas paramos intensyvumas 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Labai mažoms ir mažoms įmonėms, gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus taikomas paramos intensyvumas – 50 proc. (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą)
  • Vidutinėms įmonėms (mažiau kaip 250 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų arba turto vertė neviršija 27 mln. eurų) iki 4 mln. eur. ir taikomas paramos intensyvumas 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Vidutinėms įmonėms, gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus taikomas paramos intensyvumas – 50 proc. (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą).
  • Didesnėms kaip vidutinėms įmonėms iki 4 mln. eur. ir taikomas paramos intensyvumas 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Didesnėms kaip vidutinės įmonės, gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus taikomas paramos intensyvumas – 30 proc. (kai po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą).

Įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtas maistui ir (arba) pašarams, iki 200 000 Eur (de minimis)

 

Tinkamas pareiškėjas:

Pagal priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą” finansavimo gali kreiptis juridiniai asmenys, ne trumpiau kaip metus užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ir gaunantys iš šios veiklos ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas;
  2. įranga (nauji įrenginiai ir mechanizmai, technika);
  3. bendrosios (tame tarpe viešinimo) išlaidos;

 

Informacija bus patikslinta patvirtinus priemonės įgyvendinimo taisykles taikomas 2019 metais.
 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta 2016 03 15

Susisiekite
Parašykite mums