Datos ir kvietimai

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

Kviečiame teikti paraiškas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos planuojamą skelbti „Investicijos į materialųjį turtą“ kvietimą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“(2019.07.01-2019.09.30)

 

Remiama veikla:

  1. vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  2. augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  3. mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  4. pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  5. kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  6. trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

 

Paramos dydis:

Paramos dydis – iki 1,3 mln. Eur.

Paramos intensyvumas – iki  50 proc.  tinkamų finansuoti išlaidų

 

Tinkamas pareiškėjas:

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas;
  2. įranga (nauji įrenginiai ir mechanizmai, technika);
  3. bendrosios (tame tarpe viešinimo) išlaidos;

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta 2019 08 05

Susisiekite
Parašykite mums