Datos ir kvietimai

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paskelbė kvietimą pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį “Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” (2017 07 03 – 2017 07 31)

 

Paramos dydis:

Pagal priemonę “Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” didžiausia paramos suma yra 40.000 Eur. Intensyvumas – 100 proc.

Parama mokama dviem arba trim dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo dienos, o paskutinė išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas. Tarpinė išmoka, sudaranti 30 proc. visos išmokamos sumos, mokama jeigu projektas įgyvendinamas ilgiau nei tris metus ir yra investuota ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos.

 

Tinkamas pareiškėjas:

Paramos gali kreiptis jaunesnis kaip 40 m. ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas (ūkininkas negali būti pateikęs paraiškos tieoginėms išmokoms gauti).

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Nauja žemės ūkio technika, įranga, (prie šios kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms)
  2. Naudoti traktoriai, senesni kaip 7 metų nuo pagaminimo datos, kuriems nebuvo skirtos ES fondų ir kitos viešosios lėšos
  3. Technologiniai įrenginiai
  4. Kompiuterinė ir programinė įranga
  5. N ir O kategorijų transporto priemonės, skirtos projekto reikmėms
  6. Ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos
  7. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas
  8. Infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms
  9. Naujos statybinės medžiagos
  10. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos

 

 

 

 

 Informacija bus atnaujinta patvirtinus 2020 m. taisykles

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta 2017 06 09

Susisiekite
Parašykite mums