Datos ir kvietimai

Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimas

Kviečiame teikti paraiškas pagal Inovacijų agentūros paskelbtą „Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimas“ kvietimą (paraiškų teikimas iki 2022 09 23).

 

Paramos dydis:

Iki 15 000,00 eurų vienam gaminiui persertifikuoti

Paramos intensyvumas:

Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Tinkami pareiškėjai:

SVV subjektas (fizinis asmuo arba juridinis asmuo) veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje pradėjęs vykdyti iki 2022 m. vasario 24 dienos. Vykdoma pagrindinė ekonominė veikla – apdirbamosios pramonės (EVRK 2 red., C sekcija), išskyrus maisto, sektoriuje. Pateiškėjas kartu su suijusiais asmenimis nėra išnaudjęs de minimis pagalbos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Produkcijos persertifikavimo išlaidos (kurio poreikis atsirado dėl sutrūkinėjusių pasaulinių tiekimo grandinių ir dėl to kilusio poreikio keisti gaminio gamyboje naudojamas žaliavas ir (arba) komponentus), įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti (patirtos ir apmokėtos pareiškėjo laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d)

  • gaminio persertifikavimo paslaugos
  • persertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų atlikimas
  • persertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimas”  el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Ekonomikos ir inovacijų ministerijos puslapyje: www.eimin.lrv.lt

 

Informacija atnaujinta 2022.09.12

Susisiekite
Parašykite mums