Datos ir kvietimai

Pramonės skaitmeninimas LT

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos verslo paramos agentūros paskelbtą „Pramonės skaitmeninimas LT“ kvietimą (2020 m. kovo mėn. 10 d – liepos mėn. 7 d.)

 

Remiama veikla

  • Technologinio audito, kuris skirtas pramonės gamybos procesų skaitmeninio galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos)
  • Pramonės gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninio technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis

 

Paramos dydis bei intensyvumas

I veikla: maksimali paramos suma 20 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

II veikla: maksimali paramos suma 1 000 000 Eur (mažoms ir labai mažoms įmonėms) arba 2 900 000 Eur (vidutinėms įmonėms). Finansuojama iki 45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (labai mažoms ir mažoms įmonėms) arba iki 35 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (vidutinėms įmonėms)

 

Tinkami pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės vykdančios pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red. priskiriamą B sekcijai (išskyrus B 06, B 08.92 ir B 09.1) arba C sekcijai (išskyrus C 19)

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Išlaidos tyrimams, t.y. technologiniam auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą) ir (ar) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (konsultavimo paslaugos)
  • Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų skaitmeninių technologijų arba skaitmeninių technologijų ir su ja susijusių sprendimų (gamybos procesų įrangos ir įrenginių su integruotomis skaitmeninio technologijomis) įsigijimo išlaidos
  • Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologijomis, darbo užmokestis

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Pramonės skaitmeninimas LT” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

 

Informacija atnaujinta 2020.03.24

Susisiekite
Parašykite mums