Datos ir kvietimai

Regio potencialas LT

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos verslo paramos agentūros paskelbtą „Regio potencialas LT“ kvietimą (2018 11 23 – 2019 02 25).

 

Remiama veikla:

Modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

 

Paramos dydis ir intensyvumas:

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 500 000 eurų.

Finansavimo intensyvumas:

  • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė
  • 35  proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė
  • 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų jei paramos kreipiamasi pagal de minimis reglamento nuostatas (paramos suma tokiu atveju negali viršyti 200 000 Eur)

 

Tinkami pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Pastato statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, vietinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos (NT turi būti pareiškėjo nuosavybė)
  2. Įrangos,, įrenginių ir kito ilgalaikio materialaus turto, atitinkančių moderniųjų technologijų sąvoką ir skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo ar lizingo išlaidos (įskaitant transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusios išlaidos)
  3. Tikslinių transporto priemonių pirkimo ir lizingo išlaidos.


Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Regio potencialas LT”  el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Ūkio ministerijos puslapyje: www.ukmin.lt

 

Informacija atnaujinta 2018.11.27

Susisiekite
Parašykite mums