Datos ir kvietimai

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Kviečiame teikti paraiškas pagal paskelbtą “Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” informacinių ir ryšių technologijų srityje kvietimą (2023 m. sausio 4 d. – 2023 m. kovo  3 d.)

 

Remiama veikla:

Naujų produktų / technologijų diegimas.

Bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui diegimas (taikymas), kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse.

Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija, t. y. investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

 

Paramos dydis:

Galima paramos suma projektui nuo 200.000 iki 600.000 Eur

 

Paramos intensyvumas:

Nuo 45 proc. iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų priklausomai nuo įmonės dydžio ir regiono Lietuvoje 

 

Tinkami pareiškėjai:

Tinkami partneriai yra privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Ilgalaikis turtas
  1. Prekės ir paslaugos (ne daugiau 20 proc visų išlaidų):
    1. Išlaidos konsultacijoms, skirtoms pirkimų vykdymui
    2. Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytais reikalavimais. Šias išlaidas gali sudaryti: komunikacijos ir viešinimo išlaidos, partnerio iš Norvegijos audito išlaidos.
  2. Komandiruočių ir kelionių išlaidos
  3. Darbo užmokestis

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ”  el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba www.norwaygrants.lt 

Informacija atnaujinta 2023.01.11

Susisiekite
Parašykite mums