Naujienos

Priemonė “ProcesasLT”. Inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas.

Data: 2015-11-06

2015 metų spalio 14 dieną VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą pagal priemonę „ProcesasLT. Paraiškas pagal šią priemonę galima teikti iki 2016 m. sausio 14 dienos. Pagal šią priemonę remiama veikla: netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą. Remiamas inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas.

 

Remiantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „ProcesasLT“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1 (LR ūkio ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 4-642), inovatyvus vadybos metodas apibrėžiamas kaip:

įmonėje sistemingai naudojamas naujas vadybos procesas, kuriuo siekiama pagerinti įmonės veiklą ir kuris yra pripažintas tarptautiniu lygiu (pavyzdžiui, subalansuotos rodiklių sistemos (BSC), Goldrattʼo apribojimų teorijos, „Toyota“ gamybos sistemos, JIT (Just-In-Time), TQM (TotalQualityManagement), LEAN, „Six Sigma“, TOC (theoryofconstraints) ir kita)“.

Tuo tarpu inovatyvi valdymo sistema apibrėžiama kaip:

tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, jų sąveikos ryšių ir praktikoje patikrintų metodų sistema, kuria siekiama užtikrinti sklandų verslo procesų funkcionavimą šiuos procesus standartizuojant (pavyzdžiui, ISO 9001 kokybės vadybos sistemos; OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos; ISO 22000, ISO/IEC 27001 grupių valdymo sistemos; RVASVT/ HACCP, BRC, IFS, JCI, SA 8000, TAPA FSR ir kita)“.

 

Inovatyvi valdymo sistema ar inovatyvus vadybos metodas laikomas pripažintu tarptautiniu lygiu, jeigu:

  • aprašomas (-a) ir (arba) cituojamas (-a) tarptautiniuose leidiniuose;
  • taikomas (-a)  ir (arba) naudojamas (-a)  organizacijose skirtingose valstybėse;
  • sertifikuojamas (-a)  arba akredituojamas (-a), arba pagrįstas (-a)  konkrečia tarptautiniu lygiu pripažįstama metodika

 

Didžiausia ES paramos suma pagal šia priemonę – 70.000 Eur, maksimalus ES paramos intensyvumas – 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Pagal šią priemonę ES paramos gali kreiptis mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145.000 Eur. Įmonės bendroje pardavimų struktūroje turi ne mažiau kaip 50 proc. sudaro pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimai (t.y. pajamos, gautos dėl paties pareiškėjo pagamintų prekių pardavimo ar paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį).

 

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal programos priemonę „Procesas LT“ :

  1. Valdymo sistemų diegimui, įsigijimas.Išorinės konsultacinės paslaugos negali būti nuolatinės ar periodinės, taip pat jos negali būti susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, tokiomis, kaip tos, kurios skirtos einamosioms konsultavimosi mokesčių klausimais paslaugoms, įprastoms teisinėms paslaugoms ar reklamai
  2. Standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos.Standartinė programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su inovatyvaus vadybos metodo ir (ar) valdymo sistemos diegimu.
  3. Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (inovatyvių valdybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo/akreditavimo išlaidos).

 

 

 

Daugiau informacijos apie šią, bei kitas priemones, smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui, el. paštu info@modomex.lt arba telefonu +370 673 30630

COVID-19 prevencija...

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki atskiro pranešimo MB “Modomex” darbuotojai dirba t...

Skaityti plačiau

Planuojami skelbti kvietimai / ES parama...

Jeigu artimiausiu metu jūsų įmonė numato investicijas mokslinių tyrimų...

Skaityti plačiau

Dalyvavome parodoje "Ką pasėsi... 2017"...

Š.m. kovo 30 – balandžio 1 dienomis mūsų įmonė dalyvavo  Aleksandro St...

Skaityti plačiau
Susisiekite
Parašykite mums