Statistika

Europos Sąjungos parama

Nuo 1991 m. Lietuva Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinę paramą gavo pagal tris programas PHARE (pasirengimas narystei ES), ISPA (parama transporto ir aplinkos sritims) ir SAPARD (parama žemės ūkiui).

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. tapus pilnateise ES nare, atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo parama, kuri buvo gaunama pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD) ir 2004–2006 Sanglaudos fondo strategiją. Visa šio laikotarpio parama, skirta BPD ir Sanglaudos fondo projektams įgyvendinti, buvo 5,942 mlrd. Lt (BPD projektams įgyvendinti – 3 mlrd. 90 mln. Lt, Sanglaudos fondo – 2 mlrd. 852 mln. Lt). Plačiau – www.esparama.lt.

2007–2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvai skiriama iš Europos socialinio, Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją (daugiau kaip 23 mlrd. litų).

Kokia turėtų būti ES sanglaudos politika po 2013 m., Europos Sąjungos lygiu svarstyti pradėta jau 2007 metų viduryje. Intensyvesnės diskusijos ir pasirengimas naujam ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiui ES ir nacionaliniu lygiu prasidėjo 2010 m. antroje pusėje, kai Lietuvoje buvo sudaryta komisija 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti ir kai Europos Komisija paskelbė Penktąją ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitą. Daugiau informacijos šiuo klausimu –  www.esparama.lt interneto svetainėje.

Šaltinis – Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir www.esparama.lt

 

 

Susisiekite
Parašykite mums