Datos ir kvietimai

ECO inovacijos

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą pagal priemonę „ECO inovacijos“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) (2023 07 24 – 2023 10 12)

 

Tinkami pareiškėjai:  

Labai mažos, mažos ar vidutinės pramonės įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

 

Remiama veikla:

 • AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir sertifikavimas ir (ar) gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas
 • Ekologinis projektavimas. Remiami projektai, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape
 • Ekologinis ženklinimas. Remiami projektai, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, t. y. tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas

 

Paramos dydis:

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 80 000 eurų.

 • AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir sertifikavimui iki 5 000 eurų
 • gamybos technologinių auditų atlikimui iki 12 000 eurų
 • ekologinio projektavimo veiklai iki 15 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas vienam gaminiui arba keliems tos pačios rūšies gaminiam (iki 30 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas keliems skirtingiems gaminiams)
 • ekologinio ženklinimo ir sertifikavimo veiklai iki 33 000 eurų.

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 15 000 eurų.

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimas įmonių gamybos technologinių auditų atlikimo bei ekologinio projektavimo klausimais
 2. Standartinės programinės rinkoje esančios įrangos (tiesiogiai susijusi su AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimu) įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą pareiškėjo poreikiams, išlaidos. Rinkoje esanti standartinė programinė įranga – programinė įranga, kuri turi apibrėžtą funkcionalumą, galinti veikti neatliekant papildomų programavimo darbų, turi pavadinimą bei licencijavimo taisykles (programinė įranga turi būti licencijuojama) ir buvo anksčiau parduota rinkoje.
 3. Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos) ir arba ekologinio ženklinimo išlaidos (produkcijos ženklinimo išlaidos, įskaitant ženklinimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; ženklinamo gaminio transportavimo išlaidos; konsultacijų ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos; ženklinimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio ženklinimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos. Sertifikato ar ekologinio ženklinimo pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos yra netinkamos finansuoti.
 4. Išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo ir (arba) ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “ECO inovacijos” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2023.07.25

Susisiekite
Parašykite mums