Datos ir kvietimai

EXPO galimybės

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros paskelbtus kvietimus pagal priemones

“EXPO galimybės pažangiems” (2023  07 04 – 2023 11 06) 

“EXPO galimybės” (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) (2023 08 22 – 2023 12 29)

 

Remiama veikla:

Vilniaus regione: Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas. Finansuojama įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir įmonės planuojamų eksportuoti aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugų įsigijimas. (Sostinės regionas)

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione: Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

 

Paramos dydis:

Vilniaus regione: Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 15 000 Eur iki 150 000 Eur. 

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione: Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 10 000 Eur iki 100 000 Eur.

 

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

 

Tinkami pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės

Vilniaus regione:

  • Produkcijos pristatymui parodose tinkama įmonė, kuri vykdo pagrindinę ekonominę veiklą aukštųjų, aukštesniųjų technologijų arba aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų sektoriuose
  • Sertifikavimui tinkami produktai, kurie priskiriami aukštųjų, aukštesniųjų technologijų arba aukštųjų technologijų sektoriui

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje,  parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis)
  • produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione papildomai finansuojama ir:

  • interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos (turi būti skirtos tiek vietos, tiek užsienio rinkų paieškai ir plėtrai) (ne daugiau nei 15 proc. išlaidų)
  • eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka (taikoma MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos) (ne daugiau nei 10 proc. išlaidų).

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę ” EXPO galimybės ” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Inovacijų agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

Informacija atnaujinta 2023.08.31

Susisiekite
Parašykite mums