Datos ir kvietimai

EXPO galimybės

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros planuojamą skelbti kvietimą pagal priemonę “EXPO galimybės” (2023 m. III ketv.)

 

Remiama veikla:

Sostinės regione:

Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas. Finansuojama įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir įmonės planuojamų eksportuoti aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugų įsigijimas.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione:

Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas. Finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

 

Paramos dydis:

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 20 000 Eur iki 200 000 Eur. (Sostinės regionui)

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 10 000 Eur iki 100 000 Eur. (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui)

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

 

Tinkami pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės

Reikalavimai Sostinės regionui:

  • Produkcijos pristatymui parodose tinkama įmonė, kuri vykdo pagrindinę ekonominę veiklą aukštųjų, aukštesniųjų technologijų arba aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų sektoriuose
  • Sertifikavimui tinkami produktai, kurie priskiriami aukštųjų, aukštesniųjų technologijų arba aukštųjų technologijų sektoriui

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje,  parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis)
  • produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos

Vidurio vakarų regiono įmonės papildomai tinkamos finansuoti šios išlaidos:

  • e-rinkodaros paslaugos pirkimo išlaidos
  • eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka (MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos)

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę ” EXPO galimybės ” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Inovacijų agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

Informacija parengta pagal aprašo projektą ir bus tikslinama patvirtinus aprašą

 

Informacija atnaujinta 2023.05.26

Susisiekite
Parašykite mums