Datos ir kvietimai

Parama smulkiesiems ūkiams

Kviečiame teikti paraiškas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paskelbtą  „Ūkio ir verslo plėtra“ kvietimą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ (2020 08 03 – 2020 09 30).


Paramos dydis:

Pagal priemonę “Parama smulkiesiems ūkiams” maksimalus paramos dydis – 15 tūkst. Eurų vienam pareiškėjui

Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, mokama pasirašius paramos sutartį.  Paskutinė 20 proc. išmokos dalis  mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.

 

Tinkamas pareiškėjas:

Fizinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos  nustatyta tvarka įregistravęs ūkininko ūkį ir savo vardu žemės ūkio valdą (kaip valdos valdytojas) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Pareiškėjo valdoje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio (už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą pieninių veislių melžiamų karvių skaičių bei produkcijos standartinę vertę tik pagal pieninių veislių melžiamas karves).

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Parama smulkiesiems ūkiams” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta 2020 09 09

Susisiekite
Parašykite mums