Datos ir kvietimai

Parama smulkiesiems ūkiams

Kviečiame teikti paraiškas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos planuojamą skelbti „Ūkio ir verslo plėtra“ kvietimą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ (2018 05 02 – 2018 06 29).


Paramos dydis:

Pagal priemonę “Parama smulkiesiems ūkiams” maksimalus paramos dydis – 15 tūkst. Eurų vienam pareiškėjui

Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, mokama pasirašius paramos sutartį.  Paskutinė 20 proc. išmokos dalis  mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.

 

Tinkamas pareiškėjas:

Fizinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos nustatyta tvarka įregistravęs ūkininko ūkį ir savo vardu žemės ūkio valdą (kaip valdos valdytojas) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Parama teikiama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4.000 Eur ir ne didesnis kaip 7.999 Eur VIC duomenimis 2018 metų sausio 1 dienai (už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d).

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga. Prie šios kategorijos įrangos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės bei įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (pavyzdžiui, kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.)
  2. Naudoti traktoriai, senesni kaip 7 metai, ir kurie turi galiojančią privalomąją techninę apžiūrą, bei kuriems finansuoti prašoma paramos, nėra ir nebus finansuojami iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų. Įsigyjamas naudotas traktorius privalo būti pirmą kartą registruotas Lietuvos Respublikoje
  3. Nauji technologiniai įrengimai
  4. Nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu ir skirta verslo plano reikmėms
  5. Naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos ir pertvara atskirtas be langų krovinių skyrius
  6. Naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas)
  7. Naujų statybinių medžiagų įsigijimas
  8. Infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms
  9. Ūkinių gyvūnų įsigijimas
  10. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos (išskyrus kalėdinės eglutės).

 

Informacija bus atnaujinta patvirtinus 2018 metų taisykles. 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Parama smulkiesiems ūkiams” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta 2018 02 06

Susisiekite
Parašykite mums