Datos ir kvietimai

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą pagal priemonę „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ (2022 m. gruodžio mėn. 20 d. – 2023 m. kovo mėn. 30 d.)

 

Remiama veikla:

Investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą (sutaupytos energijos kiekis, kuris nustatomas matuojant ir (arba) įvertinant suvartojimą prieš įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę ir ją įgyvendinus) ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą.

 

Paramos dydis bei intensyvumas

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 900 000 Eur (mažiausia – 75 000 Eur).

 

Finansavimo intensyvumas

– 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (labai mažoms ir mažoms įmonėms)

– 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (vidutinėms įmonėms)

– 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (didelėms įmonėms).

 

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, jei investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

 

Tinkami pareiškėjai:

Pramonės įmonės. Partneriai negalimi

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Energetinis efektyvumas pramonei” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Inovacijų agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

Informacija atnaujinta 2022 12 20

Susisiekite
Parašykite mums