Datos ir kvietimai

Dizainas LT

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos verslo paramos agentūros paskelbtą „Dizainas LT“ kvietimą (2019.12.27-2020.03.02).

 

Remiama veikla:

Netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas.

Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nėra priskiriamos technologinėms inovacijoms, tokios kaip organizacinės, verslo modelio bei rinkodaros, kurios savo ruožtu apima ir reikšmingus gaminio arba paslaugos dizaino, kuris yra rinkodaros koncepcijos dalis, pakeitimus ir gaminio arba paslaugos dizaino sukūrimą.

Originalus gaminių (paslaugų) dizaino sprendimas – žmogaus asmeninės kūrybinės veiklos rezultatas, suteikiantis gaminamam gaminiui ir (arba) teikiamai paslaugai naujas charakteristikas, pvz., formos, išvaizdos, technines, funkcines, eksploatacines ir kitas.

 

Paramos dydis ir intensyvumas:

Maksimalus paramos dydis 30.000 Eur (didžiausia galima suma vieno dizaino sprendimo sukūrimui ir diegimui yra 10 000 Eur. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 Eur).

Maksimalus paramos intensyvumas: 

  • 75 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų labai mažoms įmonėms;
  • 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų mažoms įmonėms;
  • 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų vidutinio dydžio įmonėms.

 

Tinkami pareiškėjai:

Mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus, kurių pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50.000 Eur.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą.
  • Projekto vykdytojo darbuotojo, kurio pagrindinė funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino kūrimo ir diegimo veiklą.

 

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Dizainas LT” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

 

Informacija atnaujinta 2020.01.16

Susisiekite
Parašykite mums