Datos ir kvietimai

Eksperimentas

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą paramai gauti pagal priemonę „Eksperimentas“ (2019 m. spalio mėn. 11 d. – 2020 m. vasario mėn. 17 d.). Šia priemone siekiama paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

Remiama veikla:

Šia priemone bus remiama taikomųjų (pramoninių) mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (bandomosios taikomosios) veiklos, naujų produktų ir technologijų sertifikavimo veiklos bei įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai ar klasteriuose.

 

Paramos dydis:

 • iki 1.200.000 Eur mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklai
 • iki 3.000.000 Eur mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros  infrastruktūros kūrimo veiklai
 • iki 200.000 Eur naujų produktų ir technologijų sertifikavimui

 

Paramos intensyvumas:

Pagal priemonę “Eksperimentas”  galimas paramos intensyvumas nuo 25 iki 80 proc. priklausomai nuo planuojamos veiklos bei įmonės dydžio

 

Tinkami pareiškėjai:

Privatūs juridiniai asmenys arba viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas)

Projektas gali būti įgyvendinamas su partneriais, kurie gali būti privatūs juridiniai asmenys arba mokslo ir studijų institucijos

 

Pagrindinės tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos
 • Su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susijusi įranga, įrenginiai, patentai, prietaisai, baldai ir kt.
 • Su MTEP veiklomis susijusio nekilnojamojo turto nuomos išlaidos
 • Su MTEP veiklomis susijusių paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų ar teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos
 • Su MTEP veiklomis susijusių medžiagų ar kito trumpalaikio truto įsigijimo išlaidos
 • Išlaidos susijusios su konsultavimo paslaugų įsigijimu MTEP veiklai
 • MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos
 • MTEP veiklas vykdančio ar projektą administruojančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, komandiruočių išlaidos (tik vykdančiam personalui) ir kt.

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

 

Informacija atnaujinta 2019.10.25

Susisiekite
Parašykite mums