Datos ir kvietimai

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Kviečiame teikti paraiškas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paskelbtą kvietimą pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (2022.08.01 – 2022.09.30).

 

Tinkamas pareiškėjas:

 • Fiziniai asmenys, nepertraukiamai ne trumpiau kaip 12 mėn. užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą
 • Juridiniai asmenys, nepertraukiamai ne trumpiau kaip 12 mėn. užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą bei ūkį

Remiama veikla:

 • Žemės ūkio produktų gamyba
 • Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir teikimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagaminto maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Remiami sektoriai:

 1. pieninė galvijininkystė;
 2. mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, kiaulininkystę, paukštininkystę, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kiti gyvulininkystės sektoriai;
 3. sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė;
 4. kiti augalininkystės sektoriai
Paramos dydis:
Pagal priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” galimas paramos intensyvumas: 40-70 proc.
Maksimali paramos suma: 600 000 Eur

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga (negali būti priskirtos jokios transporto priemonės) (netinkama finansuoti traktoriai)
 2. Nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti. Remiamos investicijos: dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir šaldymo / vėsinimo kameros
 3. Nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai (pvz.: pieno priėmimo–separavimo–terminio apdorojimo linija, sūrių gamybos linija, skerdienos išpjaustymo linija, mėsos gaminių gamybos linija, daržovių šaldymo linija, sulčių gamybos linija ir pan.)
 4. Nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu
 5. Naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, skirtos projekto reikmėms. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas stacionaria pertvara ir jame nėra langų
 6. Projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 7. Naujos statybinės medžiagos (jei darbai atliekami ūkio būdu).
 8. specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, tvora be vartų, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos);
 9. infrastruktūra valdoje:
  • kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
  • vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
  • artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas
 10. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta: 2022 08 01

Susisiekite
Parašykite mums