Datos ir kvietimai

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Kviečiame teikti paraiškas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos planuojamą skelbti kvietimą pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (2018.12.03 – 2018.12.31).

 

Tinkamas pareiškėjas:

 • Fiziniai asmenys, ne trumpiau kaip du metus užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą
 • Juridiniai asmenys, ne trumpiau kaip du metus užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą bei ūkį

Parama teikiama pareiškėjams, kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur VIC duomenimis 2018 metų rugpjūčio 31 dienai (už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 dienos iki 2018 m. birželio 30 d).

 

Remiama veikla:

 • Žemės ūkio produktų gamyba
 • Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir teikimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagaminto maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

 

Paramos dydis:
Pagal priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” galimas paramos intensyvumas: 40-70 proc.
Maksimali paramos suma: 200 000 – 400 000 Eur

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. žemės ūkio technika, išskyrus traktorius ir kombainus, ir nauja įranga, įskaitant naują žemės ūkio įrangą (negali būti priskirtos jokios transporto priemonės)
 2. įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti. Remiamos investicijos: dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir šaldymo / vėsinimo kameros;
 3. technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai (pvz.: pieno priėmimo–separavimo–terminio apdorojimo linija, sūrių gamybos linija, skerdienos išpjaustymo linija, mėsos gaminių gamybos linija, daržovių šaldymo linija, sulčių gamybos linija ir pan.);
 4. kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
 5. projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 6. Naujos statybinės medžiagos (jei darbai atliekami ūkio būdu).
 7. specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos);
 8. infrastruktūra valdoje:
  • kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
  • vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
  • artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas
 9. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).


Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje: www.nma.lt

 

Informacija atnaujinta: 2018 11 27

Susisiekite
Parašykite mums